Sempozyumlar Dizini

Aytül Akal Hakkında - Aytül Akal Sempozyumu
PrintEmail

 

         “Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi” Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı alanının artık gelenekselleşen bir sempozyumu haline gelmiştir. Sempozyum dizisinden amaç; hem Türk çocuk ve gençlik edebiyatının gündemde kalmasını sağlamak ve gelişmesine katkıda bulunmak hem de özellikle bu alana hizmet vermiş ve vermekte olan çocuk ve gençlik edebiyatı yazarlarını onurlandırmak ve onları bilim adına ölümsüz kılmaktır. Bu amaçlarla yaptığımız sempozyum dizisinin ilki 2001 yılında yazar Gülten Dayıoğlu adına düzenlenmiş ve daha sonra sırasıyla Muzaffer İzgü, Ayla Çınaroğlu ve Gülsüm Cengiz gibi önemli yazarlar sempozyun dizilerinin  konusu olmuştur.

       Şüphesiz ki erken dönemden başlayarak çocukların kitapla kurduğu etkileşim, onların duyu algılarının ve düşüncelerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu etkileşimdeki önemli etmenlerden biri de yazarlardır. Çocuk ve gençlik edebiyatı yazarlarının eserlerinde yer verdikleri dilsel, görsel ve işitsel uyaranlar, çocuk ve genç okurların toplumsal ve bireysel gelişmelerinde söz sahibi konumdadır.

       Türk çocuk ve gençlik edebiyatının usta kalemlerinden biri olan yazar Aytül Akal ise çocuk ve gençlerin gelişiminde eserleriyle önemli rol oynadığı için, V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi’nin konusu olmuştur.     


+ 1
+ 2

Aytül Akal

© Copyright 2011. Aytül AKAL

Tüm Hakları Saklıdır.

All rights reserved

 

aytulakal.com, bağımsız, kişisel web sitesidir. Bu sitenin içeriği, yazılı izin alınmadıkça hiç bir şekilde kullanılamaz.

 

 

Yabancı Yayıncılarım

Not: Amazon.com yurtdışında yayımlanan kitaplar için kaynak olarak kullanılabilir.