Akal Sempozyumu

 

T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nce organize edilen, AYTÜL AKAL’in Çocuk ve Gençlik Edebiyatı içindeki yerinin irdelendiği, 'V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyumu' 09-11 Mayıs 2012 tarihleri arasında Eskişehirde gerçekleştirildi.

Dr. Fatih Erdoğan ve Mustafa Delioğlu'nun Onur Konukları olduğu sempozyumda yazarın eserleri;  

*Çocuk ve gençlerin duygu ve düşünce sağlığını olumlu /olumsuz etkileyen noktalar,

*Çocuğun gelişim sürecinde görsel ve işitsel uyaranlar (resim, karikatür vb.)

*Çocuk hakları,

*Cinsiyet ayrımcılığı,

*İnsan hakları,

*Cinsellik,

*Engelli sorunsalı,

*Çocuk ve genç imgesi,

*Doğa ve çevre,

*Aile ve toplum,

*Otoriter/anti-otoriter tutum,

*Yabancı dillere çevrilen eserlerin incelenmesi,

*Resim metin ilişkisi, dil kullanımı, görsellik,

çalışma alanları kapsamında, çok sayıda katılımcı tarafında değerlendirilmiş, üç ayrı salonda tartışılan konular, özellikle çocuk edebiyatı çevrelerinden olan izleyiciler tarafından ilgi ile izlenmiştir.

Aytül Akal Sempozyumu kapanış

 


+ 5
+ 0
 

Aytül Akal

© Copyright 2011. Aytül AKAL

Tüm Hakları Saklıdır.

All rights reserved

 

aytulakal.com, bağımsız, kişisel web sitesidir. Bu sitenin içeriği, yazılı izin alınmadıkça hiç bir şekilde kullanılamaz.

 

 

Yabancı Yayıncılarım

Not: Amazon.com yurtdışında yayımlanan kitaplar için kaynak olarak kullanılabilir.