En Yeni Kitaplarım

cok-uslu_yaramazlar-1
cok_uslu_yaramazlar_2
koku_delisi-3
miymiy-teyze-5a
miymiy_teyze-3a
miymiy_teyze-4a
renk_delisi-2
ses-delisi
sozvermistinanne
sozvermistinbaba
tak_tak_tak-sans_geldi

Anadili Dergisi - 2000 - Sayfa: 5

Article Index
Anadili Dergisi - 2000
Sayfa: 2
Sayfa: 3
Sayfa: 4
Sayfa: 5
All Pages

 

Bu konuda söylenecek gerçekten çok şey var. En doğrusu, kitap seçiminin  her çocuğun özgün durumu göz önüne alınarak (yaşı, kitap alışkanlığı, beğenileri vb.) yapılması. Kitap seçimi, eczaneden ilaç almaya benzer. Doğru ilaç çabuk iyileştirir, yanlış ilaç olumsuz sonuçlar doğurur. Ben neredeyse bütün yazarların kitaplarından okuduğum için, hangi yazarların çok iyi çocuk kitabı yazdıklarını biliyorum. Ancak burada isim vermeyi doğru bulmuyorum, çünkü ayrımcılık yaptığım düşünülebilir.  İyi bir çocuk kitabı arayanlar bu kitaplara zaten kolayca ulaşabilir. Önemli olan bu konuya önem vermek. Üstelik, “Arput piş ağzına düş” olursa bazen düşen çürük bir armut olabilir! 

Başka şeyler...

Dikkat ederseniz ben yanıtlarımda ağırlıklı olarak masallarda “şiddet” konusunu hedef aldım. Şiddetin yanısıra, kurnazlığın ve sahtekarlığın çocuklara erdem olarak sunulduğuna,  kadınların erkek başarılarına ödül kimliğiyle tanıtıldığına ve kadın imajının hatalı olarak verildiğine dikkat çekmek istedim. Ancak, masallarda, öykülerde, kısacası çocuk kitaplarında eleştirilecek konuların yalnızca bunlarla sınırlı olduğu sanılmasın sakın. Dini ya da siyasi görüşleri korku ve baskı yöntemleriyle çocuklara ileten, hayal gücünü kanıtlama çabası içinde mantık silsilesinden uzaklaşıp yolunu şaşıran ya da kötü bir Türkçe ile yazılan, bu yüzden onları okuyan çocukların dillerinin bozulmasına neden olan kitaplar da var...

Geleneksel  (klâsik) masalların ve geleneksel masal formunda yazılmakta olan yeni masalların elden geçirilerek, dilinin, kurgusunun, ilettiği kavramların çocuklara uygunluğu tartışıldığında, bütün bu sorunların giderilebiliceği inancındayım. Konunun önemini kavrarsak, bunu el birliğiyle başarabiliriz.

İyi örnekler, iyi sonuçlar doğurur...

 

Kaynakça:

 1. Çağdaş Çocuk Yazını, Selahattin Dilidüzgün, Yapı Kredi Yayınları        
 2. “Sevgili Masallara Ciddi Bir Bakış”, Aytül Akal, I. Ulusal Çocuk Kitapları sempozyumu
 3.  Evvel Zaman İçinde, Türk Masalları Dizisi, Hazırlayan Mümtaz Güleryüz, Nehir Yayınları,
 4. Falcı Hoço'nun Masalı, Hazırlayan: Fahrettin Çiloğlu, Sinatle Yayınları,)
 5. Az Gittik Uz Gittik, Pertev Naili Boratav,
 6. Peri Masalları Üzerine, Prof. J.R.R. Tolkien, Altıkırkbeş Yayınları,
 7. Ana Dili 15. sayı
 8. “Sevgili Masallara Ciddi Bir Bakış”, Aytül Akal, I. Ulusal Çocuk Kitapları sempozyumu
 9. Akıl ile Para, Tekin Yılmaz, Inkılâp Kitabevi
 10. Mendilli Güzel, Cuma Karataş, Gendaş Yayınları      
 11. Zümrüdanka Kuşu, Cemalettin E. Kavaklıgil, Bu Yayınevi
 12. Çocukları Uçuran Masallar, Hazırlayan Mümtüz Güleryüz, Türk Masalları Dizisi, Nehir Yayınları
 13. Çocukları Uçuran Masallar, Hazırlayan Mümtaz Güleryüz, Türk Masalları Dizisi, Nehir Yayınları
 14. Keloğlan'ın Tilkisi, Türk Masalları Dizisi, Mümtaz Güleryüz, Nehir Yayınları
 15. Keloğlan Ak Ülke, Duran Yılmaz, Yuva Yayınları
 16. “Keloğlanlar İşbaşında” Gülsüm Cengiz, Evrensel Kültür, 2 Şubat 2000

 


+ 0
+ 0


Aytül Akal

© Copyright 2011. Aytül AKAL

Tüm Hakları Saklıdır.

All rights reserved

 

aytulakal.com, bağımsız, kişisel web sitesidir. Bu sitenin içeriği, yazılı izin alınmadıkça hiç bir şekilde kullanılamaz.

 

 

Yabancı Yayıncılarım

Not: Amazon.com yurtdışında yayımlanan kitaplar için kaynak olarak kullanılabilir.